+46707640518
info@dncrium.com

MJUKVARUARKITEKT

Kunskap om och användning av välkända ramverk, databaser och processer är ett måste i moderna utvecklingsprojekt. Erfarenheter inom integration och kommunikation mellan affärsystem eller tjänster kan ha avgörande betydelse.

FULLSTACK SYSTEMUTVECKLARE

Slutanvändarna av ett system vill gärna se en snygg lösning som är stabil och har bra prestanda. Det gäller att hitta balansen mellan användarvänlighet och affärsnytta. Viktigt att hålla sig uppdaterad på tekniker, ramverk och principer.

TECH LEAD

Planera och leda arbete, samt prioritera mellan uppgifter är viktigt för ett team. Att dessutom hantera externa kunder eller hålla presentationer och demon kan skapa arbetsro för övriga lagmedlemmar.

TEST DRIVEN UTVECKLING

Det är alltid bättre att utvecklare skriver testkod före (eller efter) implementation än inte alls. Ju komplexare system desto större behov av att arbeta test driven. Det gäller att eliminera felkällor så tidigt som möjligt.

KONTINUERLIG INTEGRATION / LEVERANS

Målet är alltså sätta varje kodändring i produktion. När och hur avgör varje projekt själv. Strömlinjeforma utveckling och leverans skapar grunden för snabbare återkoppling av en leveranskvalité.

AGIL och PRAGMATISK

Vi bygger mjukvara och inte en byggnad. Användare eller utvecklare kommer på nya idéer allteftersom, eller så förändras förutsättningarna. Det gäller att hitta energi och fortsätta fokusera samt se nya möjligheter i varje förändring.

SOCIAL

Vi är alla människor och har våra styrkor men också förbättringspotential. Öppenhet höjer social kompetens och bidrar till ökat samspel mellan individer.

ENGAGERAD

Förstå kund- eller användarperspektiv kräver engagemang. Att enbart fokusera på teknik och ignorera verksamheten kan urspåra ett projekt och kan antydas som misslyckat.

NYFIKEN

Gränsen mellan nyfikenhet och ifrågasättande kan vara tunn. Nyfikenhet bidrar till ökad förståelse och förhoppningsvis till bättre eller enklare lösningsförslag. Ibland behövs även ifrågasättande!

TA KONTAKT NU

Ring eller mejla så får du veta mer. Du kan också kontakta oss för att få kund- eller projektreferenser!